Gemeente Waalwijk - DigiD informatie

Met één wachtwoord naar alle overheidsdiensten op internet

Zeker zakendoen met de overheid
In toenemende mate kunt u via internet zakendoen met overheidsinstellingen. Denk
aan gemeenten die haar inwoners de gelegenheid geven om via het internet een
vergunning aan te vragen. Of aan de Belastingdienst, die de mogelijkheid biedt om
de jaarlijkse aangifte online af te handelen. Meestal wisselt u bij deze diensten
vertrouwelijke gegevens uit. Om ervoor te zorgen dat die gegevens alleen met u
worden uitgewisseld, willen overheidsinstellingen zeker weten dat u ook echt bent
wie u beweert te zijn. Anders gezegd: de overheidsinstelling wil uw identiteit kunnen
verifiëren. Zo voorkomt ze dat anderen namens u kunnen handelen.
En gebruikersnaam met wachtwoord
Als u naar het loket van een overheidsinstelling gaat, wordt uw identiteit meestal
geverifieerd aan de hand van uw identiteitsbewijs. Gaat u echter naar de internetsite
van een overheidsinstelling, dan bestaat die mogelijkheid niet. Daar wordt van
andere verificatiemiddelen gebruik gemaakt, zoals de combinatie van een
persoonlijke gebruikersnaam met wachtwoord. Als iedere overheidsinstelling haar
eigen verificatiemiddel ontwikkelt, moet u straks voor iedere overheidswebsite een
andere gebruikersnaam met wachtwoord onthouden. DigiD voorkomt dit.

Wat is DigiD?
DigiD staat voor Digitale Identiteit; het is een gemeenschappelijk systeem
waarmee de overheid op internet uw identiteit kan verifiëren. U kunt zelf uw
DigiD aanvragen op www.digid.nl. Met uw DigiD kunt u bij steeds meer overheids-
instellingen terecht.

In drie stappen je eigen DigiD
Voor het verkrijgen van uw gebruikersnaam met wachtwoord, hoeft u zich maar één
keer aan te melden. Dat gaat eenvoudig:
Stap 1
Op de internetsite van een overheidsinstelling aangesloten op DigiD gaat
u naar het digitale loket en vervolgens Aanvragen DigiD. Automatisch opent
zich een invulscherm (herkenbaar aan het DigiD-logo) waarin u nogmaals
klikt op Aanvragen.

Stap 2
U vult vervolgens uw burgerservicenummer, geboortedatum, postcode en huisnummer
in. Ook kiest u zelf een gebruikersnaam met wachtwoord. DigiD stuurt dan
per post een persoonlijke activeringscode naar het (huis)adres (zoals u bent
vermeld in de Gemeentelijke Basis Administratie).

Stap 3
Door die code samen met uw gebruikersnaam weer in te vullen op het
speciale invulscherm (via de internetsite van de overheidsinstelling of via
www.DigiD.nl) activeert u uw registratie. U bevestigt nogmaals uw
wachtwoord waarmee u voortaan gebruik kunt maken van een groeiend
aantal elektronische diensten van de overheid.
Op de helppagina kunt u meer informatie vinden over het aanvragen en gebruik van
een gebruikersnaam.

Invullen en zakendoen
Hoe gebruikt u uw gebruikersnaam met wachtwoord als u uw registratie heeft
geactiveerd? Stel, u geeft op de site van uw gemeente aan dat u elektronisch een
vergunning wilt aanvragen. Er verschijnt dan een DigiD-scherm waarop u uw
gebruikersnaam met wachtwoord invoert. Kloppen de gegevens, dan kunt u uw
aanvraag indienen.
Op dezelfde manier, met dezelfde gebruikersnaam en hetzelfde wachtwoord, krijgt u
toegang tot de elektronische diensten van andere overheidsinstellingen. Dit is het
grote voordeel van DigiD: u hoeft niet langer verschillende gebruikersnamen en
wachtwoorden te onthouden, maar kunt met één combinatie bij elke
overheidsinstelling terecht.